Yuyao AnNuoDe International Trade Co., Ltd

Yuyao AnNuoDe International Trade Co., Ltd ist ein Handelsvertretung (Agent) aus Ningbo City, 浙江 (Zhejiang), CHINA.

Disciplines

 • Stanzen
 • Schleudergießen
 • Keramikformguss
 • Druckguss
 • Feinguss
 • Vollformguss
 • Weitere Gießverfahren
 • Kokillenguss
 • Gipsformguss
 • Sandformguss
 • Maskenformguss
 • Vakuumguss
 • Reiben
 • 5-Achsen-Fräsen
 • Formätzen
 • Tieflochbohren
 • Bearbeitung von Gussteilen
 • Mikrobohren
 • Fräsen
 • Weitere spanende Bearbeitungsverfahren
 • Langdrehen
 • Drehen
 • Stanzen
 • Prägen
 • Ziehen
 • Stanzverfahren
 • Folgeschnittstanzen
 • Formung
 • Spritzgießen
 • Elektroerosionsverfahren
 • Fräsen und Drehen
 • Blasformen
 • Formpressen
 • Tauchformung
 • Spritzgießen
 • Faserspritzformung
 • Gussformung
 • Strangziehen
 • Rotationsformung
 • Strukturschaum
 • Thermoformung
 • Spritzpressen
 • 4 / Mehrschlittenprägung
 • Formen
Diese Firma hat gewählt, um ihre Ratings nicht angezeigt.
 • Ningbo City, 浙江 (Zhejiang)
 • CHINA 315400